Military Heritage vizuālās identitātes izstrāde

MM Design izstrādajis projekta “Latvian-Estonian Common Military Heritage Tourism Product (EST-LAT156)” vizuālo identitāti.

Grafiskās zīmes pamatā izmantotā simbolika: ģērbonis, vairogs, piespraude. Ģērbonis simbolizē militārā mantojuma piederību konkrētam kopienai, valstij vai organizācijai. Vairogs ir aizsardzības bruņojuma senākā sastāvdaļa, kas attīstoties mākslai un dizainam, tiek izmantots kā grafisks izteiksmes līdzeklis.

Share: Facebook , Twitter , Google Plus

Leave a Comment: